20170621_BLOG_新世界_FI.jpg

新世界3.0穩中求進 資金追入睇好新管理層

最近股市再衝高位,但唔係隻隻有表現,地產股之中,新世界(0017)就值得留意,佢走勢跑贏新地(0016)。新地衝到上去年9月高位123元左近就行人止步,但新世界就衝穿去年9月高位10.4元,最高上過10.94元,形成一個一浪比一浪高的走勢。 雖然街外相信新世界股價造好,係炒資產折讓,但金無忌到處收風,就發現投資者其實係睇好新上場的第三代掌舵人鄭志剛,買重佢能把新世界帶到新景界。 新世界的股價過去比較殘,與其管理層過去的作風有關,可以叫做「管理層折讓」。過去新世界這間公司確曾出現一些事件,不是那麼受市場歡迎,例如當年聘用前高官梁展文的風波,一度被指為提供延後利益,最後以放棄聘用收場。近年的又多次供股,如2004年的五供二、2011年的二供一,以及2014年的三供一,向股東抽水,影響了公司的形象。 當然新世界樓盤以前的質素亦一般,未能在激烈競爭中跑出。不過,投資者注意到新世界近年的一個大變,就是第三代鄭志剛上場,此變化亦惹起市場憧憬,認為他會為新世界帶來3.0的新管理文化,扭轉過往的管理層折讓。 只睇表象已見到新世界變化很大,新世界近期推出的樓盤大力提升質素,不止用足好料起樓裝修,更用藝術…

Top